Gezien het in aantal beperkt ledenaantal van onze club, opgelegd door Defensie, is er een ledenstop actief.