Ter info:
Een onvolledig ingevulde schietbeurt
in het schootsregister is een
ongeldige beurt.
Datum & uur, naam, categorie, stand & kaliber(s) !
Schrijf ook altijd leesbaar.
Inschrijven dient te gebeuren in de cafetaria, daar scant
U ook uw badge in voor de electronische registraties.
Voor de E1B schutters : daar ligt nog een aparte inschrijvingslijst
die verplicht in te vullen is. Met het ingevulde kalibers dient men
ook effectief aan het schieten te zijn !