De regel is simpel: staat het kaliber van de gebruikte munitie niet in bovenstaande lijst, dan is het verboden op alle standen. Deze regel is niet geldig voor handvuurwapens, lange wapens die handvuurmunitie verschieten of zwart kruitwapens. Elke overtreding zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting, zonder enige uitzondering.

H standen komt in prakijk voor nitro naar max. 223R (30.30 enkel op wedstrijden)

Bij eventuele vragen  : contacteer steeds 1 van de verantwoordelijken, richt U nooit rechtstreeks tot de militaire overheid.

Draag uw badge zichtbaar, niet-leden hebben geen toegang tot het militair domein (dus ook niet in de cafetaria).

Schrijf U duidelijk steeds in in het schietregister met vermelding van het kaliber en stand(en)

+ scan uw badge in voor de electronische registratie.

Indeling schietstanden : bij twijfel steeds navragen bij elk bezoek, indeling hangt tevens tegen het prikbord.

Parkeer uw auto niet op de schietplaats zelf (en ook niet op de toegangsweg).

H Standen:
Rode vlag op bij schieten, rode vlag neer om naar doelen te gaan.

Op stand moet een schutter fungeren als standverantwoordelijke. Hij zal instaan voor het toezicht op de toepassing van de veiligheidsmaatregelen, de interne coördinatie op de stand. Hij dient voorzien te zijn van een GSM om in kontakt te kunnen komen met de Veiligheid op 011/395394 (staat ook op uw badge). Bij gelijktijdig gebruik van een stand door meerdere verenigingen wordt de standverantwoordelijke aangeduid door de vereniging met de grootste vertegenwoordiging aanwezig op die stand. Het is geen probleem dat de standverantwoordelijke deelneemt aan het schieten.

De controlerende diensten dienen ten alle tijden met respect behandeld te worden en hen dient steeds de nodige medewerking verleend te worden.

E standen : schieten om kwart voor het uur, instructies van de schietstandleider opvolgen.
Laatste beurt begint om 14:45 !!
http://www.kvbsvleopoldsburg.be/wordpress/?p=420

Posted in: Regelgeving schietvelden