Het is NIET toegelaten collega-schutters mee te brengen die geen lid zijn, ook niet 1 keer.
Ook de toegang tot de cafetaria is verboden voor niet-leden.
Alle personen op het militaire domein dienen hun toegangsbadge zichtbaar te dragen vanaf de bareel.
Het is dus niet mogelijk om ‘occasionele’ of gastschutters toe te laten op het militaire domein.
Enkel en alleen effectieve leden zijn toegelaten het domein te betreden, zij komen voor op de ledenlijst
die in begin januari van elk jaar aan Defensie overhandigd wordt.