Schutters, niet in het bezit van een sportschutterslicentie, en houder van wapenvergunning(en) model 4,
zullen in de toekomst ook het bewijs van regelmatig schieten aan de hand van registraties van hun
schietbeurten (10 beurten per jaar) dienen aan te tonen. Hiervoor kunnen deze schuttters
een registratieformulier verkrijgen, die ze (analoog met een sportschuttersboekje) kunnen laten
invullen door de permanentie van dienst, de schutter tekent ook zelf elke beurt.
Schutters dienen dus vanaf 2012 zelf, door middel van registratie van hun schietbeurten, dit bewijs te leveren.