Voor houders van een (voorlopige) sportschutterlicentie:
http://www.sportschieten.be/node/123

Posted in: Vergunningen en Sportschutterslicentie