Graag uw aandacht voor de E1B stand :

Op de schietplaatsen is een witte lijn aangebracht. In tegenstelling tot vroeger zullen er nu twee geluidssignalen zijn ipv 1 (naar analogie met de T3 stand).
Bij het eerste signaal : iedereen onderbreekt het schieten, stelt zijn wapen veilig (+veiligheidsvlaggetje!) en de schutters gaan achter de witte lijn staan (iedereen blijft van zijn wapen af).
Mensen die vanaf de berm schieten : zij gaan na het veiligstelllen van berm af.
Op deze manier heeft de schietstandleider een beter overzicht.
Pas na het tweede signaal en het neerleggen van de rode veiligheidsvlag door de schietstandleider kunnen de schutters zich naar de doelen begeven.