Archive for februari, 2020

ZONDAG 12 APRIL 2020: PASEN
ZATERDAG 18 APRIL 2020: TIJDRIJDEN
ZATERDAG 30 MEI 2020 : E1B & T3 GESLOTEN
ZONDAG 31 MEI 2020: PINKSTEREN 31 MEi 2020 : geopend
ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 SEPTEMBER: SANICOLE : geopend
ZONDAG 1 NOVEMBER 2020: ALLERHEILIGEN

28/03/2020 E1B KVBSV/TSC
29/03/2020 E1B T121
19/04/2020 E1B T121
16/05/2020 E1B KVBSV/TSC
24/05/2020 E1B T121
13/06/2020 E1B KVBSV/TSC
28/06/2020 E1B T121
11/07/2020 E1B KVBSV/TSC
26/07/2020 E1B T121
8/08/2020 E1B KVBSV/TSC
30/08/2020 E1B T121
12/09/2020 E1B KVBSV/TSC – SANICOLE?
27/09/2020 E1B T121
10/10/2020 E1B KVBSV/TSC
25/10/2020 E1B T121