Let erop dat quasi alle communicatie via email verloopt…
Zorg ervoor dat U in geval van wijzigingen ons uw emailadres bezorgt…