Infrmatie :*Stand H5A aanleg nieuwe doellijn*

In de maand Juni zal de H5A niet toegankelijk zijnaangezien de doelenlijn volledig opnieuw zal aangelegd worden.
H5B & H5C blijven dan wel toegankelijk in.

*Toegang schietstand*

Toegang voor de leden is VANAF 08:00 en NA registratie in de cafetaria.
men dient dus te registreren.inschrijven ALVORENS zich naar de stand(en) te begeven

*Doelen*

Gelieve enkel goedgekeurde doelen te gebruiken, vuren op aanwezige stenen etc is ten strengste verboden.

*Netheid*

Neem eventueel afval (lege verpakkingen etc) mee naar huis..
Laat de standen proper achter !