Zoeken in deze rubriek :

Vergunningen en Sportschutterslicentie (5)

Uittreksels uit het Strafregister

Graag willen we even jullie aandacht vestigen op het feit dat de Uittreksels uit het Strafregister voor de sportschutters gebaseerd moet zijn op art. 596.1 Sv.
Een ‘normaal’ uittreksel (voor sollicitatie,…) is gebaseerd op art. 595 Sv.
Wanneer een uittreksel voor de schietsport wordt gevraagd, moet de gemeenteambtenaar automatisch art. 596.1Sv gebruiken. Als de gemeente een dergelijk uittreksel niet kan opmaken, is het best om bij de ‘reden van aanvraag’ het volgende te vermelden: “Sportschieten – art. 596.1 Sv”

Hernieuwingen (5 jaar) Sportschutterslicentie

Voor de personen die hun SSL dienen te vernieuwen na de periode van 5 jaar :
dit gebeurt via de club waarbij U aangesloten bent bij VSK, dus niet via “KVBSV Leopoldsburg”.

Hoe vraag ik een sportschutterslicentie aan ?

Dit gebeurt altijd via de club waarbij U aangesloten bent,
dus niet via “KVBSV Leopoldsburg”
Zie ook :
http://sportschieten.be/node/110

U bent verhuisd ?

Voor houders van een (voorlopige) sportschutterlicentie:
http://www.sportschieten.be/node/123

View category→

Regelgeving schietvelden (7)

Need to know

De regel is simpel: staat het kaliber van de gebruikte munitie niet in bovenstaande lijst, dan is het verboden op alle standen. Deze regel is niet geldig voor handvuurwapens, lange wapens die handvuurmunitie verschieten of zwart kruitwapens. Elke overtreding zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting, zonder enige uitzondering.

H standen komt in prakijk voor nitro naar max. 223R (30.30 enkel op wedstrijden)

Bij eventuele vragen  : contacteer steeds 1 van de verantwoordelijken, richt U nooit rechtstreeks tot de militaire overheid.

Draag uw badge zichtbaar, niet-leden hebben geen toegang tot het militair domein (dus ook niet in de cafetaria).

Schrijf U duidelijk steeds in in het schietregister met vermelding van het kaliber en stand(en)

+ scan uw badge in voor de electronische registratie.

Indeling schietstanden : bij twijfel steeds navragen bij elk bezoek, indeling hangt tevens tegen het prikbord.

Parkeer uw auto niet op de schietplaats zelf (en ook niet op de toegangsweg).

H Standen:
Rode vlag op bij schieten, rode vlag neer om naar doelen te gaan.

Op stand moet een schutter fungeren als standverantwoordelijke. Hij zal instaan voor het toezicht op de toepassing van de veiligheidsmaatregelen, de interne coördinatie op de stand. Hij dient voorzien te zijn van een GSM om in kontakt te kunnen komen met de Veiligheid op  02/4424968 (staat ook op uw badge). Bij gelijktijdig gebruik van een stand door meerdere verenigingen wordt de standverantwoordelijke aangeduid door de vereniging met de grootste vertegenwoordiging aanwezig op die stand. Het is geen probleem dat de standverantwoordelijke deelneemt aan het schieten.

De controlerende diensten dienen ten alle tijden met respect behandeld te worden en hen dient steeds de nodige medewerking verleend te worden.

E standen : schieten om kwart voor het uur, instructies van de schietstandleider opvolgen.
Laatste beurt begint om 14:45 !!
http://www.kvbsvleopoldsburg.be/wordpress/?p=420

Indeling H standen

De H1 (300m vroeger) )-> gesloten!

Geo : (klik op afbeelding)

Jaartalsticker

Vergeet uw badge niet bij uw eerste bezoek aan de schietstand,
zodat wij een nieuwe jaartalsticker kunnen aanbrengen. Een bewijs
van aansluiting bij VSK van dat jaar ook meebrengen (gele kaartje).
ENKEL en ALLEEN wanneer U Uw VSK aansluiting kunt aantonen
wordt U voor dit jaar toegelaten.

Mag ik mijn jachthond meebrengen?

Helaas, huisdieren zijn niet toegelaten.

Mag ik nog kleiduif schieten met loodhagel ?

Nee, dit is niet meer toegelaten door de nieuwe milieuwetgevingen. 

Op de kleiduifstand T5 mag vanaf januari 2010 enkel nog geschoten met STAAL hagel met diameter maximum 3mm. Het is tevens verboden nog in het bezit te zijn van loodhagel op de kleiduifstand T5. Deze wijziging komt uit de meest recente versie van het document Vlarem II.

Voor de jacht : max hagel nr 7, 24gr of 28gr.
Voor de trap :  max hagel nr 5, 24gr of 28gr.
Voor de oefenput :  max hagel nr 5, 24gr of 28gr.

Rekeningnummer

Onze rekeningnummer :
ING Bank 363-0171332-70
IBAN = BE60 3630 1713 3270
BIC = BBRU BE BB

Onze rekeningnummer sinds september 2014:

BE96 0017 3218 7705

BIC BNP Paribas Fortis : GEBABEBB
View category→